2009-03-17

Fält 505

I LIBRIS samkatalog rekommenderas att internationell praxis följs för fält 505 och att all information läggs i delfält #a. Importerade poster med formaterade delfält #g, #t, och #r accepteras dock och ändras inte vid import.

Se exempel under fält 505 i Katalogiseringspraxis.

2009-03-01