2009-01-14

Dewey i Sverige

KB har i november 2008 fattat ett beslut om att gå över till DDK. Beslutet är fattat av riksbibliotekarien efter att Nationella referensgruppen ställt sig positiva till en övergång. Målet med övergången är ökad internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på klassifikationsområdet.

Övergången kommer att ske efter att nödvändiga insatser gjorts, som översättning av delar av Dewey, utveckling av verktyg för att söka SAB-klassad och Deweyklassad litteratur tillsammans och utbildning av bibliotekens anställda. Själva bytet av klassifikationssystem ligger alltså några år fram i tiden. Fler bibliotek väntas följa efter, men varje bibliotek fattar själva beslut om vilket klassifikationssystem de ska använda.

Frågan om en svensk övergång till DDK behandlades i delstudie 3 av Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek. Expertgruppen för LIBRIS samkatalog har berett frågan vidare.

Läs mer på sidan om Deweyprojektet.

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se