2011-06-21

Databaser

Anvisningarna för katalogisering av databaser (och integrerande onlineresurser) har setts över och uppdaterats enligt beslut av Katalogiseringsarbetsgruppen inom Expertgruppen LIBRIS Nationellla system.

Anvisningarna innehåller även instruktioner om hur man som LIBRIS-bibliotek gör för att skapa och underhålla sina egna databaslistor.

 Se även Librisbloggen.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se