2011-05-26

DDK-praxis

Nu finns två nya "lathundar" för deweyklassifikation: Kåserier och Tvåspråkiga lexikon.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK - DDK-praxis

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se