2011-01-27

DDK-praxis

Nu finns "lathundar" för deweyklassifikation gällande skönlitterära författare, läromedel och utbildning utlagda.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK - DDK-praxis

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se