2011-02-15

DDK-översikt

Översikt till Dewey decimalklassifikation är nu uppdaterad så att rubrikerna stämmer överens med rubrikerna i Svenska WebDewey.

Observera dock att rubrikerna i översikten i vissa fall är kortare än rubrikerna i WebDewey. Deweynummer 238 har i översikten rubriken Trosbekännelser & katekeser, men den fullständiga rubriken i WebDewey är Trosbekännelser, bekännelseskrifter, förbund, katekeser. Rubrikerna förkortas för att vara lättare att ögna igenom, och för att de lättare ska kunna användas vid hyllmärkning och liknande.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK

 

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se