2009-06-22

Ändrad praxis för ryska namn i LIBRIS

Enligt beslut i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog den 27 maj 2009 ska den i Sverige mest kända namnformen för ryska namn, och andra namn med kyrillisk skrift, användas i LIBRIS i uppslag.

Auktoritetsposten ska innehålla hänvisning från den hittills använda forskningsbiblioteksnamnformen, så att de bibliotek som önskar behålla denna ska kunna ta ut den i sina egna kataloger.

Detta beslut träder i kraft så snart LIBRIS gjort erforderliga programändringar så att export till de bibliotek som önskar variantnamnformen fungerar.

Auktoritetspraxis i Katalogisatörens verktygslåda kommer att uppdateras under veckan som kommer med denna nya praxis.

Se vidare under Translitterering