2009-06-25

Ändrad praxis för underserier

Huvudserie och underserie har hittills redovisats i var sitt delfält a i ett gemensamt 490-fält  
Ny praxis är att i stället ange underserien i ett nytt 490-fält under huvudseriens 490-fält.

Se 490