2009-04-20

Aalz-klassning

Ingen Aalz-klassing om bibliografin omfattar mindre än 20 procent av materialet. Däremot görs en anmärkning om den ingående bibliografin, samt ett ämnesord på personnamn plus formämnesordet bibliografi.

Se SAB-praxis