Svenska ämnesord-Dewey

Mappningar mellan Svenska ämnesord, personnamn, institutionsnamn och Dewey

En del av arbetet i Deweyprojektet har bestått av att Svenska ämnesord mappats mot Deweykoder. Men även andra mappningar görs mellan auktoritetsposter, Library of Congress och Dewey.

Mappningen har dels utgått från avdelningar i SAB. Avdelningen  I (konst i vid bemärkelse), M (etnografi, socialantropologi, etnologi), C (religion) och delar av O (samhälls- och rättsvetenskap) har gjorts mer systematiskt. Dels har People, Places & things : a list of popular Library of Congress Subject Headings with Dewey Numbers, 2001 använts för att vi ska få fram viktiga och vanliga ämnesord, namn på personer och institutioner.

Redaktionen för Svenska ämnesord förser nya ämnesord med Deweykod sedan januari 2011. 

Deweykoderna visas i Auktoritetsdatabasen och i Svenska WebDewey

Deweykoderna syns inte i databasen Svenska ämnesord utan bara i Auktoritetsdatabasen och Svenska WebDewey. (De syns också i Voyager förstås.) Tänk på att personnamn, namn på institutioner och titlar som regel inte finns med i Svenska ämnesord utan bara i auktoritetsdatabasen, eftersom den omfattar alla slags auktoritetsposter.

Deweykod 728.82094873
Institutionsnamn Stockholms slott   
LC Stockholms slott (Stockholm, Sweden)   

 

Deweykod 948.5038092
Institutionsnamn Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792  
LC Gustaf III, King of Sweden, 1746-1792    

 

083 0 4 #a 940.531853858 #2 22
110  2 0 #a Auschwitz (koncentrationsläger)   
710 2 0 #a Auschwitz (Concentration camp)    

 

083 0 4 #a 297.63 #2 22
100  2 #a Muhammed, #c profet, #d d. 632
700 0 0 #a Muḥammad, #c Prophet, #d d. 632

 

Vi tar gärna emot förslag på ämnesområden där biblioteken tycker att en mappning mot Dewey behövs.

 

Senast uppdaterad: 2019-02-14
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se