Arbetsgrupp för Dewey

Arbetsgruppen för Dewey fungerar som en referensgrupp för Svenska Deweyredaktionen. Den tar del av Svenska Deweyredaktionens arbete och planering. Arbetsgruppen träffas cirka en gång per månad via webbmöten och ett par gånger per år via längre fysiska möten.

Arbetsgruppen består av personer med kompetens i Deweyfrågor från olika typer av bibliotek eller institutioner. Sammankallande är Harriet Aagaard, klassifikationsansvarig på KB och ansvarig för Svenska Deweyredaktionen.

Universitet / högskolor
Marie Hoen – Lunds universitet
Markus Nolgren – Göteborgs universitet
Helene Svensson – Umeå universitet
Henrik Wallheim - Linköpings universitet


Folkbibliotek/ Skolbibliotek
Linnea Andrée - Lidingö stadsbibliotek


BTJ
Maria Jörgensen

KB. Nationalbibliografin
Olof Osterman

 

Foto från 2018. Nytt foto med aktuella medlemmar kommer att tas i höst.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-10