Katalogisering


083

Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation)

Använd fält 083 sparsamt.
Se DDK-praxis 

Förstaindikator är normalt 0: Fullständig upplaga
Andraindikator för fält 083 är _: Odefinierad
Obs! Andraindikatorn i auktoritetsposter och beståndsposter har annat värde.

I delfält 083 #2 anger man tillämplig upplaga av DDK. 

Använder man den fullständiga engelskspråkiga 23:a upplagan lägger man 23 i delfält 083 #2:   

083 0 #a 839.783 #2 23


Använder man den svenska översättningen av den 23:a upplagan lägger man 23/swe i delfält 082 #2:

083 0 #a 839.783 #2 23/swe

Använder man den förkortade (engelskpråkiga) 14:e upplagan kodas förstaindikatorn med 1(=Förkortad upplaga) och i delfält 083 #2 lägger man 14:
083 1 #a 839 #2 14


Vid postimport:
Låt fältet ligga kvar.

I LIBRIS webbsök finns maskingenererade klassifikationskoder i vissa bibliografiska poster. Dessa koder syns inte i Voyager.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder