Katalogisering


599

Intern anmärkning av systemteknisk karaktär Till Formathandboken

Ange rent systemtekniska anmärkningar i fält 599. Ange övriga allmänna katalogiseringsanmärkningar i fält 588. Fram till 2010-02-01 användes fält 599 för den typ av anmärkningar som därefter ska ligga i fält 588. Tidigare gjorda fält 599 behöver inte flyttas till fält 588.

Vid postimport

Låt "import-anmärkningen" ligga kvar.

599 ‡a Imported from: z3950cat.bl.uk:9909/BNB03U (Do not remove)

Preliminära poster

Preliminära poster som har importerats maskinellt har normalt en varningsflagga i fält 599, till exempel:

599 #a Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna


När man manuellt kompletterar eller uppgraderar en sådan post ska fullständighetsnivån ändras till lämplig nivå, dvs 3 (miniminivå), 7 (biblioteksnivå) eller blank (nationalbibliografisk nivå), och 599-fältet tas bort. Läs mer om Preliminära poster.

Länkankare

Fält 599 används som länkankare i bibliografiska poster vid indexering. Fältet innehåller någon av följande:

  • #a Indexeringslänk
  • #a Recensionslänk
  • #a Kommentarlänk

Suecana

599 #a S: Förvärvas ej av KB (annan utgåva finns)


Poster med denna text i 599 ska inte makuleras. Läs vidare om Bibliografering för Suecana extranea (SUEC) utan förvärv av KB

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder