Katalogisering


762

Länkfält - Underserie Till Formathandboken

Läggs i post för huvudserie för att länka till underordnad serie. Fältet används för nykatalogiserade underserier. I de fall äldre underserier finns, som ej länkats i fält 762, görs en 500-anmärkning: Underserier med startår före XXXX redovisas ej här.

 Exempel

022 0 #a 1654-5915#2 f
245 1 0 #a Journal of Northern studies / #c published by Umeå University & the Royal Skyttean Society
762 0 #t Nordliga studier, #x 2000-0391 #w 11314756
762 0 #t Northern studies monographs,#x 2000-0405 #w 11705821


Se även fält 760

Läs mer om Seriehuvudposter - allmänt

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder