Katalogisering


760

Länkfält - Huvudserie Till Formathandboken

Läggs i post för underserie för att länka till överordnad serie. Fältet används vid nykatalogiseringar, tidigare användes fält 440. Vi ändrar inte i äldre poster.

Exempel

022 0 #a 2000-0405 #2 f
245 1 0 #a Northern studies monographs / #c Umeå University and the Royal Skyttean Society
760 0 #t Journal of Northern studies, #x 1654-5915 #w 10520223


Se även fält 762

Läs mer om Seriehuvudposter - allmänt

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder