Katalogisering


006

Kompletterande mediespecifika koder Till Formathandboken

Behövs inte för vanligt textmaterial. Men används för vissa medietyper, exempelvis bilder. Följ de tillämpningar som gäller den medietyp som katalogieras.

Bilder

Markera Bild och klicka på New. Under rubrikerna: Form, Typ och Teknik välj tillämplig term, eller Inget försök att koda.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder