Katalogisering


740

Biuppslag - Okontrollerad titel Till Formathandboken

Använd fält 740 för att öka sökbarheten för titlar som innehåller exempelvis specialtecken, siffror eller oväntade stavningar av ord.

Observera dock att för fortlöpande resurser med ISSN måste denna typ av titlar istället tydas ut i fält 246. Läs mer i fält 246.

Varianttitlar som står i publikationen anges i fält 246.

Titlar med parenteser

Inledande ordet är inte sökbart i LIBRIS:

245 1 0 #a (O)likhetens geografier                                 
740 0 #a Olikhetens geografier
Titlar med snabel-a

När @ läses som a i primärkällan:

020 #a 9151840286
245 1 0 #a Utm@ningar och e-frestelser
740 0 #a Utmaningar och e-frestelser

 
När @ läses som at i primärkällan:

020 #a 9171175318
245 1 0 #a Drömprins@internet.kom!
740 0 #a Drömprins at internet.com!
740 0 #a Drömprins snabel-a internet.com!
Titlar med &-tecken

240 1 0 #a Juno & Juliet. #l Svenska
740 0 #a Juno and Juliet                            
Titlar med ß (tyskt dubbel-s)

ß är inte sökbart i LIBRIS. Gör ett titelbiuppslag med ß utskrivet som ss:

245 1 4 #a Der Fußball
740 4 #a Der Fussball                               

Se även anvisningarna för Äldre tryck (=ß återges som sz).

Räkneord i huvudtiteln
Om det i titeln finns ett räkneord skrivet med siffror eller bokstäver, gör biuppslag på titeln med räkneordet skrivet med bokstäver / siffror (KRS 21.30J1 med generös tillämpning).
 
245 1 0 #a 10 anni di archeologia a Cortona
740 0 #a Dieci anni di archologia a Cortona
Mångsiffriga tal anges enligt Svenska skrivregler, dvs. i grupper om tre

245 1 0 #a 500 000 nya jobb är möjliga
740 0 #a 500000 nya jobb är möjliga
Återgivning av vissa bokstäver i latinska titlar

Ange titlarna exakt i fråga om stavning i fält 245, enligt KRS 1.1B1. Bokstäverna i, u och vv normaliseras därför inte. Den normaliserade varianten anges däremot i fält 740. Vi följer inte KRS 2.14E som föreslår en normalisering:

245 1 0 #a Commentarii fratrvm arvalivm qvi svpersvnt
740 0 #a Commentarii fratrum arvalium qui supersunt

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder