Katalogisering


130

Huvuduppslag - Uniform titel Till Formathandboken

För vidare anvisningar om Uniforma titlar se:

Monografier

För allmänna anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

I fält 130 anges uniforma titlar för verk som saknar primär upphovsuppgift (fält 1XX) eller enbart har sekundär upphovsuppgift (fält 7XX). 
Fält 130 används dock inte för barn- och ungdomslitteratur utan primär upphovsuppgift.

Grupptitlar

Grupptitlar kan aldrig användas i fält 130 eller 730.

Originaltitel för översatt verk

Översättningens språk anges i delfält 130 #l. Delfält #a avslutas med punkt:

041 1 #a eng #h swe
130 0 #a Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2003. #l Engelska
245 1 0 #a Guidelines for central government debt management in 2003 : #b decision taken at the Cabinet meeting 14 November 2002

 

För översatt samlingsverk som saknar samlingstitel på originalspråket se fält 730

Originalmanuskript utan känd titel där översättningarna baseras på intermediär/mellanliggande översättning

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Verket finns översatt till flera språk från den mellanliggande (tyska) utgåvan. Den tyska utgåvans titel används som uniform titel:

020 #a 915184592X
041 1 #a swe #h ger #h rus
130 4 #a Das Buch Hitler. #l Svenska
245 1 0 #a Hitler : #b Stalins hemliga dossier : NKVD:s hemliga dossier sammanställd för Josef V. Stalin av protokoll från förhör med Hitlers personlige adjutant Otto Günsche och hans kammartjänare Heinz Linge, Moskva 1948-49 / #c översättning: Karin Mossdal ; [utgivare: Henrik Eberle och Matthias Uhl]
500 #a Ryskt originalmanuskript. - Översättning från den tyska utgåvan med titeln: Das Buch Hitler

Barn- och ungdomslitteratur utan primär upphovsuppgift

Fält 130 används inte för barn- och ungdomslitteratur eller skolböcker. Ange i dessa fall eventuell originaltitel i en anmärkning i fält 500:

020 #a 9171300562
041 1 #a swe #h eng
245 1 3 #a En dag på jobbet / #c översättning: Elisabeth Skantz
500 #a Orig:s titel: Postman Pat and the job well done

 

Upp

Särskiljande tillägg för likalydande uniforma titlar

För anvisningar om val av särskiljande tillägg för likalydande titlar se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Originalförlag som särskiljande tillägg

Verk av typen reseguider särskiljs med originalförlagets namn:

020 #a 917886383X
041 1 #a swe #h eng
130 0 #a Egypt (Dorling Kindersley). #l Svenska
245 1 0 #a Egypten : #b [ökenliv, stränder, oaser, marknader, pyramider, moskéer / #c huvudförfattare: Jane Dunford ... ; översättning: Lisa Carlsson ; fotografer: Max Alexander ... ; illustratörer: Gary Cross ...]

 

Årtalstillägg som särskiljande tillägg

Ange årtalstillägg i delfält 130 #a:

020 #a 9789151848679
130 0 #a Grilla med Allt om mat (2007)
245 0 0 #a Grilla med Allt om mat / #c [redaktör: Catarina Bennetofft]

 

Språktillägg

Ange översättningens språk anges som tillägg i delfält 130 #l.

Vid postimport: Översätt språkangivelse i delfält 130 #l.

Om objektet är på två språk anges namn på båda språken med &-tecken emellan. Om ett av språken är originalspråk anges det sist, annars anges språken i alfabetisk ordning. Översättning till tre eller fler språk får tillägget Polyglott. (Läs mer i KRS 25.5C)

Se även fält 730 - Tvåspråkiga bibelutgåvor.

Fortlöpande resurser

Då två eller flera fortlöpande resurser utan ISSN har likalydande titlar krävs en fileringstitel (unik titel). Fileringstiteln anges i delfält 130 #a och konstrueras av 245 #a med ett särskiljande tillägg inom parentes efter.

Välj särskiljande tillägg så att fileringstiteln blir unik med så få termer som möjligt. Om flera särskiljande tillägg behövs, ange dem i följande ordning: utgivningsort, utgivare (om titeln är ett publikationsord), årtal, utgåva eller medietyp.

Se även val av fileringstitel i KRS 25.5BS.

Det finns två eller flera resurser med titeln "Architecture" och utgivningsort Paris:

130 0 #a Architecture (Paris. 1888)
130 0 #a Architecture (Paris. 1979)

 

Titeln är ett publikationsord:

130 0 #a Medlemstidning (Svenska Schweisshundklubben)

 

När en fortlöpande resurs med primär upphovsman (men utan ISSN) behöver särskiljande tillägg används fält 240.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder