Katalogisering


080

UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) Till Formathandboken

Vid postimport: Låt fältet ligga kvar 

Svensk utgåva av UDK med konverteringstabell mellan UDK / SAB

UDC summary är den förkortade versionen av UDC (Universal Decimal Classification) med ca 2 000 termer utgiven av UDK-konsortiet.

Vid konverteringen från LIBRISIII till Voyager dubblerades fält 080. Ta bort dubblettfältet.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder