Katalogisering


110

Huvuduppslag - Institutionsnamn Till Formathandboken

Se även:

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport. 

Komplettera vid behov med funktionskod i delfält 110 #4:

110 2 #a Beatles #4 prf                                      

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder