Katalogisering


787

Länkfält - Annat samband Till Formathandboken

Används för att länka mellan poster med andra typer av samband än de som anges i 760-786.

Riktlinjer för registrering av bidrag i LIBRIS, se Artikelindexering.


Exempel:

Ett nummer av en tidskrift utgör samtidigt ett nummer av en annan tidskrift. Båda titlarna och båda numreringarna står i publikationen:

245 1 0 #a Filmkonst / #c utges av Göteborg Film Festival
787 0 8 #i Nr 46 utgör samtidigt 1997:1 av #t Film & TV #x 0345-3316 #w 8261311


I motsatta publikationen:

245 1 0 #a Film & TV
787 0 8 #i 1997:1 utgör samtidigt nr 46 av #t Filmkonst #x 1100-7362 #w 8264498

 

En svit av nummer av en tidskrift utgör samtidigt en svit av nummer av en annan tidskrift. Båda titlarna och båda numreringarna står i publikationerna:

245 1 0 #a Jordvännen : #b Jordens vänners informationsblad
787 0 8 #i 1988-1991:2 även utgiven som #t Ny livsstil #x 0348-5395 #w 3682040


I motsatta publikationen:

245 1 0 #a Ny livsstil : #b medlemstidning för Framtiden i våra händer / #c Framtiden i våra händer
787 0 8 #i 1988-1991:2 även utgiven som #t Jordvännen #x 0348-0410 #w 3683685

 

Två separata publikationer med vissa nummer gemensamma:

245 1 0 #a Fågelåret : #b en sammanställning över händelserna i Sveriges fågelmarker
787 0 8 #i Utgör 1 nr/år av #t Vår fågelvärld. Supplement #x 0504-9520 #w 3747175


I motsatta publikationen:

245 1 0 #a Vår fågelvärld. #p Supplement / #c Sveriges ornitologiska förening, Stockholm
787 0 8 #i 1 nr/år utgörs av #t Fågelåret #w 2044386


 

Vid postimport: Ta bort delfält 787 #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID, om sådan finns i LIBRIS).

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder