Katalogisering


785

Länkfält - Efterföljande titel Till Formathandboken

Vid postimport: Ta bort delfält 785 #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID, om sådan finns i LIBRIS).

Standardmall för fält 785: Övriga indikatorer och delfält se Formathandboken.

785 0 0 #t Titel (från länkmålet 245, 130 eller 222) #x ISSN #w bibid                            

 
Exempel:

785 0 0 #t Medlemstidning (Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft) #x 1652-778X #w 9680015               


Ange nytt fält 785 0/6 respektive 785 0/7 för varje titel:

022 0 #a 1651-5307 #2 f
245 1 0 #a Allt om DVD
785 0 7 #t Stardust #x 1652-960X
785 0 7 #t Stardust, allt om film #x 1653-3372

 

Komplettera fält 785 med en förtydligande anmärkningsfras i delfält 780 #i, vid behov. Se även anmärkning i fält # 547: Tidigare titlar, komplicerade fall ("Historik").

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder