Katalogisering


730

Biuppslag - Uniform titel Till Formathandboken

Den titel som används i biuppslag i fält 730 är den uniforma titeln. Gör tillägg för språk etc. i tillämpliga fall.

Analytiska biuppslag

Gör analytiskt biuppslag (med andraindikator 2) på verk som ingår i det katalogiserade objektet.  

Översatt samlingsverk utan samlingstitel på originalspråket

Översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket (som alltså saknar samlingstitel på originalspråket) får analytiska biuppslag på de ingående verken i fält 730.

020 #a 9789151851648
245 1 0 #a Uteplatser : #b trädäck, stensatta uteplatser, plintgjutning, dränering, trappor, räcken, stödmurar, gångar, utemöbler, pergola och planteringslådor / #c översättning av Bo och Gudrun Samuelsson ; [foton: Steve Galvin ... ; illustrationer: Jan-Willem Boer ...]
730 4 2 #a The complete guide to outdoor wood projects. #l Svenska
730 4 2 #a The complete guide to decks. #l Svenska
730 4 2 #a The complete guide to patios. #l Svenska

 

För översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket (som alltså saknar samlingstitel på originalspråket) och som utgörs av tre eller flera verk av olika upphovsmän se fält 700.

Tvåspråkiga bibelutgåvor

Se även Språktillägg i fält 130.

Tvåspråkiga bibelutgåvor får endast ett språk i delfält 130 #l (se KRS 25.18A10 och mer utförligt i AACR2). Komplettera med biuppslag i fält 730 för att redovisa det andra språket:

020 #a 9188552519
130 0 #a Tomasevangeliet. #l Koptiska
245 1 0 #a Thomasevangeliet : #b med Jesusorden från Oxyrhynchus (P. Oxy. 1, 654, 655) : text / #c med översättning och anmärkningar av Bo Frid
505 8 #a S. 47-99: Thomasevangeliet med parallelltext på svenska och koptiska
730 0 2 #a  Tomasevangeliet. #l Svenska

 

Icke-analytiska biuppslag på samhörande verk

Gör biuppslag på verk som är relaterade, det vill säga har någon typ av samband (men inte ingår i) det katalogiserade objektet. Använd andraindikator _ (blank). Sambandet kan till exempel uttryckas i en anmärkning.

 

Konkordanser

Konkordanser över anonyma verk får biuppslag på de verk de hör samman med i fält 730 (KRS 21.28B1). Se även Innehållsmässig karaktär i fält 008.

020 #a 9783900538965
245 1 0 #a Konkordanz zum Nibelungenlied nach der St. Galler Handschrift. #n Bd 2, #p N-Z / #c von Hermann Reichert
630 0 7 #a Nibelungenlied #2 sao
655 7 #a Konkordanser #2 sao
730 0 #a Nibelungenlied

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder