Katalogisering


655

Ämnesord - Genre/formterm Till Formathandboken

Se även:

Andraindikator och delfält

När ämnesordssystemet specificeras används andraindikator 7. Koden för ämnesordssystemet anges i delfält #2.

Skönlitterära verk som behandlar verkliga personer

Se fält 600.
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder