Katalogisering


504

Anmärkning: Bibliografi etc. Till Formathandboken

Redovisa viktigare bibliografier i till exempel biografier och festskrifter i fält 504 med sidangivelse, titel och eventuellt upphov. Komplettera med personämnesord i fält 600 och genre/formtermen Bibliografi i fält 655 med Aalz-klassning i fält 084 i de fallen bibliografidelen överskrider 20 procent.

504 #a S. 859-910: Bibliografi                                            

 

504 #a Årsvisa index 1942-1982                                        

 

504 #a Kumulerat index för 1942-1982 utgiven separat    

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder