Katalogisering


263

Förväntad utgivningstid Till Formathandboken

Fält 263 kan förekomma i förhandsposter t.ex. från Bokrondellen eller på utländska CIP-poster (= cataloguing-in-publication).

Delfält 263 #a [datum] genererar för närvarande texten (förhandsinformation) i LIBRIS när det förekommer tilllsammans med nivåkod 5 eller 8 i fält 000 Fullständighetsnivå för katalogisering.

Fältet ska ligga kvar i posten tills publikationen är utgiven och posten uppgraderad till 3, 7 eller _ i fält 000 Fullständighetsnivå för katalogisering.
Därefter tas fält 263 bort.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder