Katalogisering


256

Filspecifika uppgifter Till Formathandboken

Se KKS-meddelanden 1997:3/4, 1998:3.

256 #a Faktadatabas                                   
256 #a Text
256 #a Text och bild
256 #a Tidskrift   
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Peter Fredin, Olof Osterman och Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder