Katalogisering


084

Annan klassifikation (inkl. SAB) Till Formathandboken

Listor över koder för klassifikationssystem som kan användas i 084:

SAB-klassifikation (system utarbetat av Sveriges allmänna biblioteksförening)

Se även SAB-praxis.

Vid konverteringen från LIBRISIII till Voyager kom ofta fler klassningar med än "GEN-klassningarna" (generella klassningar, som i LIBRISIII angavs för sigel GEN). Detta innebär att det ibland, utöver korrekta och fullt utbyggda klassningar, finns direkt felaktiga och/eller förkortade klassningar i den bibliografiska posten. 

Från och med 2011 slutar en del bibliotek, bland annat KB, att klassificera enligt SAB-systemet och övergår i stället till DDK-klassifikation, se fält 082.

I LIBRIS webbsök finns maskingenererade klassifikationskoder i vissa bibliografiska poster. Dessa koder syns inte i Voyager. 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder