Katalogisering


082

DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) 

Från och med 2011 klassificerar Kungl. biblioteket med Dewey decimalklassifikation (DDK).
Se DDK-praxis.

Konverteringstabell mellan Dewey / SAB

Indikatorer och delfält 082 #2

Förstaindikator är normalt 0: Fullständig upplaga
Andraindikator för svenska bibliotek blir 4: Tilldelad av annan instans. 

I delfält 082 #2 anger man tillämplig upplaga av DDK. 

Använder man den fullständiga engelskspråkiga 23:a upplagan lägger man 23 i delfält 082 #2:   

082 0 4 #a 839.783 #2 23


Använder man den svenska översättningen av den 23:a upplagan lägger man 23/swe i delfält 082 #2:

082 0 4 #a 839.783 #2 23/swe


Använder man den förkortade (engelspråkiga) 15:e upplagan kodas förstaindikatorn med 1 (=Förkortad upplaga) och i delfält 082 #2 lägger man 15:

082 1 4 #a 839 #2 15
 

Vid postimport: Låt fältet ligga kvar.

Om posten har mer än ett fält 082 följ anvisningarna i DDK-praxis.

Vid konverteringen från LIBRISIII till Voyager dubblerades fält 082. Dubblettfältet kan makuleras.

I LIBRIS webbsök finns maskingenererade klassifikationskoder i vissa bibliografiska poster. Dessa koder syns inte i Voyager.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder