Katalogisering


027

ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter Till Formathandboken

Ange nummerbeteckningen exakt som den står i publikationen, men uteslut "ISRN". Använd fält 024 då det inte tydligt framgår vilken typ av nummer det är.

027 #a KTH/FYS/TEO/R--01/5--SE                                          
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder