Katalogisering


024

Annan standardiserad identifikator Till Formathandboken

Använd fält 024 då det inte tydligt framgår av publikationen om nummerbeteckningen avser ISRN. Ange förstaindikator 8 (som innebär att typ ej specificeras). Använd fält 027 för ISRN.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Peter Fredin, Olof Osterman och Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder