Katalogisering


611

Ämnesord - Händelser med formellt namn Till Formathandboken

Se även:

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Uppgift om "namnlös" kongress redovisas i 008 samt i fält 500.

Andraindikator och delfält

Andraindikator 4 är normalvärde. Delfält #x, #z, #y och #v används inte.

611 2 4 #a Stockholmsutställningen 1987
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder