Katalogisering


546

Anmärkning: Språk Till Formathandboken

Gör en språkanmärkning om den klargör något som inte framgår av språkkoderna i fält 008 eller fält 041. Tidigare gjordes alltid språkanmärkningar, även när de var en upprepning av kodifierad information i 008 och 041, men det görs inte längre.

Om flera språk ska anges, och svenska är ett av dem, anges det först. I övrigt anges språken i alfabetisk ordning.

Standardfraser och exempel


Innehållsförteckning även på engelska
Kurdisk text med arabiskt alfabet
Kurdisk text med latinskt alfabet
Med avtalstexter på svenska, engelska, franska och ryska
Parallella bildtexter på svenska och engelska
Parallelltext på svenska och bliss (symbolspråk)
Parallelltext på svenska och engelska
Parallelltext på svenska och originalspråk [om originalspråken är många]
Parallelltext på svenska och translittererad japanska
Sammanfattning på engelska med titeln: ...

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder