Katalogisering


520

Anmärkning:
Innehållsbeskrivning, sammanfattning Till Formathandboken

Använd 1:a indikatorn för att generera olika standardfraser. Nedan redovisas de vanligaste.

För en lista över rekommenderade förkortningar i anmärkningar se avsnittet Anmärkningar i  KRS-uppdateringar.

Se även Suecana Extranea i fält 505.

Sammanfattning - 1:a indikator _

KRS 2.7B17: Ge en kort objektiv redogörelse för objektets innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

520 _ _ #a Katalog till en utställning av teckningar med järnvägsmotiv i tusch och akvarell, merparten publicerade i tidningen Kasper i början av 1900-talet

 

Ämne - 1:a indikator 0

Använd 1:a indikator 0 Ämne när varken klassning, ämnesord i 650 eller titel kan beskriva verkets ämne på ett tillfredsställande sätt.

Se även Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

520 0 _ #a Om alternativ- och undergroundlitteratur (kultböcker) från antikens Rom till idag, med tonvikt på 1800- och 1900-talet

 

Omfattning och innehåll - 1:a indikator 2

I samlingsverk anges de ingående titlarna i en 505-anmärkning. Ibland kan denna behöva kompletteras med en anmärkning i fält 520.

240 1 0 #a Dikter
245 1 0 #a Samlade dikter / #c Erik Lindegren ; sammanställnig och efterord: Daniel Pedersen
505 0 #a Mannen utan väg -- Sviter -- Vinteroffer -- Posthum ungdom
520 2 _ #a Innehåller även dikter skrivna till Halmstadsgruppens målningar 1947 samt dikter publicerade i tidningar, tidskrifter och antologier

I ovanstående exempel görs analytiska biuppslag på de verk som nämns i fält 505.

I bland går det inte avgöra var det ena verket slutar och det andra verket börjar t.ex. när det gäller dikter, noveller eller serier. I sådana fall är det lämpligt att göra en innehållsanmärkning i fält 520 (i stället för i fält 505).

245 1 0 #a Pippi flyttar in och andra serier / #c Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman
520 2 _ #a Innehåller serier som tidigare publicerats i författarens: Pippi flyttar in  och Pippi är starkast i världen

Gör inte analytiska biuppslag på de titlar som nämns i fält 520.

 

En anmärkning i fält 500 kan vid behov kombineras med en 520-anmärkning:

245 1 0 #a Tröst : #b noveller i urval / #c Stewe Claeson ; urval och efterskrift: Anders Mortensen
500 #a Huvudsakligen ur författarens tidigare novellsamlingar
520 2 _ #a Innehåller även två nya noveller


Se också Elektroniska resurser - Fjärråtkomst - fortlöpande resurser för exempel på beskrivning av databasers innehåll och/eller täckning. 
 

Ej preciserad - 1:a indikator 8

520 8 _ #a "Innehåller de förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar vårdgivares, ledningars och yrkesutövares ansvar och skyldigheter inom ramen för verksamhet av medicinsk karaktär"

 

520 8 _ #a Utgörs av bilder ur filmen "Instruktionsfilm för konduktörer" från 1940-talets slut, kompletterad med nyskriven kommenterande text

  

Suecana 

SUEC-märk i fält 042 och redovisa innehållet i fält 520, om det inte framgår av titel, klassning, ämnesord eller övrig beskrivning. Se även fält 505

520 8 _ #a Flera avsnitt om Sverige

 

520 8 _ #a Behandlar bl.a. Volvo


520 8 _ #a Behandlar Finland under svensktiden

520 8 _ #a Innehåller översättningar i urval av flera svenska barnboksförfattare

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder