Katalogisering


515

Anmärkning: Numrering och utgivning Till Formathandboken

515 #a Utkom ej 1999                               

Avser hel årgång med behandlingsår och tryckår 1999.

515 #a 1993 ej utgiven                                 

Gäller årsböcker där 1993 är behandlingsår och inte tryckår.

515 #a Tidigare utgiven utan uppgift om nummer och serietillhörighet

 

515 #a Saknar numrering                                     

 

515 #a Endast ett nummer utkom

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder