Katalogisering


653

Indexterm - Okontrollerad Till Formathandboken

KB använder fält 653 endast för ämnesordsförslag till Svenska ämnesord. Den föreslagna termen följs av standardfrasen (prel/S):

653 #a Tomtnamn (prel/S)                                      
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder