Katalogisering


651

Ämnesord - Geografiskt namn Till Formathandboken

Se även:

Andraindikator och delfält

Andraindikator är 4 i de fall ensamliggande geografisk term används i delfält #a utan vidare underindelningar. Ändra till 7 om delfält 651 #z används enligt Svenska ämnesord. Ange även kod för ämnesordssystem i delfält 651 #2.
Delfält #x, #y och #v används inte.

651 4 #a Sverige                                                         

651 7 #a Frankrike #z Paris #2 sao                               

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder