Katalogisering


650

Ämnesord  

Svenska bibliotek ämnesordsindexerar enligt flera olika ämnesordssystem. Svenska ämnesord är det mest använda.

När ämnesordssystemet specificeras är andraindikator 7. Koden för ämnesordssystemet anges i delfält 650 #2.

Ämnesord är ett utmärkt sätt att göra innehållet i katalogen mer sökbart för användarna och de flesta biblioteken använder ämnesord idag. Allt material ämnesordsindexeras inte av alla bibliotek, utan varje bibliotek gör en bedömning utifrån de resurser man har. 
Nationalbibliografin (NB) på Kungl. biblioteket förser inte nedanstående kategorier med ämnesord:

  • doktorsavhandlingar
  • skolböcker. Läs om Skolböcker
  • lättläst
  • barn- och ungdomslitteratur. Endast person- och institutionsämnesord läggs på av NB vid behov t.ex. på biografier. (Barn- och ungdomslitteratur indexeras i första hand av Svenska barnboksinstitutet.)

 

650 - Allmänna ämnesordTill Formathandboken

Se även:

Andraindikator och delfält

När ämnesordssystemet specificeras används andraindikator 7. Koden för ämnesordssystemet anges i delfält 650 #2. Delfält #x används för allmänna underindelningar.

 

Upp
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder