Katalogisering


630

Ämnesord - Uniform titel Till Formathandboken

Se även:

Andraindikator och delfält

Andraindikator 4 är normalvärde. Delfält #x, #z, #y eller #v används inte.

630 0 4 #a Nibelungenlied

Titlar som börjar med en artikel i 600 #t

Se fält 600.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder