Katalogisering


610

Ämnesord - Institutionsnamn Till Formathandboken

Se även:

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Andraindikator och delfält

Andraindikator 4 är normalvärde. Delfält #x, #z, #y och #v används inte.

Lagar / lagkommentarer

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Lagen anges som uniform titel i fält 610:

020 #a 9789172233089
245 1 0 #a Lag om offentlig upphandling : #b en kommentar / #c Jan-Erik Falk
610 1 4 #a Sverige. #t Lagen om offentlig upphandling

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder