Katalogisering


775

Länkfält - Annan utgåva Till Formathandboken

Upplagelänk

NB upphörde med upplagelänkning 2007.

Parallellänk

Fält 775 används av NB för att länka mellan parallellutgåvor. Använd förstaindikator 0 = visa anmärkning:

775 0 8 #i Parallellutgåva #t länkmålets titel (#a, n, p och h, samt vid behov #b) #d länkmålets tryckår #z länkmålets ISBN #w länkmålets BibID.

 

För bokklubbsutgåvor / pocketutgåvor utgivna samma år som "originalutgåvan" se delfält 250 #a.

För parallellutgåvor, som ännu inte katalogiserats i LIBRIS, ange i stället för fält 775 en anmärkning i fält 588.

Olika antal delar i olika utgåvor som ska parallellänkas

500-anmärkningen "Även utgiven i 2 vol." har ersatts av parallellänk i fält 775.

På utgåvan i en volym: gör parallellänk i fält 775 till varje del i den samtidigt utgivna utgåvan i två volymer:

020 #a 9144031297
245 1 0 #a Inkomstskatt : #b en läro- och handbok i skatterätt / #c Sven-Olof Lodin ...
775 0 8 #i Parallellutgåva #t Inkomstskatt. D. 1 #d 2003 #z 9144030223 #w 9056423
775 0 8 #i Parallellutgåva #t Inkomstskatt. D. 2 #d 2003 #z 9144030231 #w 9056447

 

På utgåvan i två delar: gör parallellänk i fält 775 på varje del till den samtidigt utgivna sammanslagna utgåvan:

020 #a 9144030223
245 1 0 a Inkomstskatt : #b en läro- och handbok i skatterätt. #n D. 1 / #c Sven-Olof Lodin ...
775 0 8 #i Parallellutgåva (d. 1-2) #t Inkomstskatt #d 2003 #z 9144031297 #w 9053600

 

020 #a 9144030231
245 1 0 #a Inkomstskatt : #b en läro- och handbok i skatterätt. #n D. 2 / #c Sven-Olof Lodin ...
775 0 8 #i Parallellutgåva (d. 1-2) #t Inkomstskatt #d 2003 #z 9144031297 #w 9053600

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder