Katalogisering


776

Länkfält - Annat medium Till Formathandboken

Korslänkas mellan utgåvor i olika fysisk form. Läs mer i LIBRIS anvisningar Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker.

Fältet skapas automatiskt vid vissa maskinella inläsningar, men är ej obligatoriskt vid manuell inläggning. NB korslänkar endast när NB har bestånd på båda posterna. Undantag: tidskrifter med ISSN. NB korslänkar i posterna för dessa.

Fortlöpande resurs, tryckt och elektronisk manifestation:

222 #a Dagens arbete #b (Print)
245 0 0 #a Dagens arbete
776 0 #t Dagens arbete (Online) #x 1402-2982 #w 4344049

 

222 #a Dagens arbete #b (Online)
245 0 0 #a Dagens arbete
776 0 #t Dagens arbete (Print) #x 1402-2974 #w 2254218

 

Monografi, tryckt och elektronisk manifestation:

020 #a 9789113017433
245 1 0 #a Lyckans hjul / #c Kajsa Ingemarsson
776 0 8 #i Även utgiven elektroniskt #t Lyckans hjul #z 9789113022178 #w 11281344

 

020 #a 9789113022178
245 1 0 #a Lyckans hjul #h [Elektronisk resurs] / #c Kajsa Ingemarsson
776 0 8 #i Även utgiven tryckt #t Lyckans hjul #z 9789113017433 #w 10415227

 

Observera att eventuell inledande artikel inte fileras bort i delfält t.

020 #a 9789174570083
245 1 4 #a The role of LMX1A and LMX1B in regulating mesencephalon development and dopamine neuron specification / #c Qiaolin Deng
776 0 8 #i Även utgiven elektroniskt #t The role of LMX1A and LMX1B in regulating mesencephalon development and dopamine neuron specification #w 11915622

 

020 #z 9789174570083
245 1 0 #a The role of LMX1A and LMX1B in regulating mesencephalon development and dopamine neuron specification #h [Elektronisk resurs] / #c Qiaolin Deng
776 0 8 #i Även utgiven tryckt #t The role of LMX1A and LMX1B in regulating mesencephalon developme11915622nt and dopamine neuron specification #z 9789174570083 #w 10415227

 

Se även fält 020 och fält 022.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder