Katalogisering


772

Länkfält - Huvudpost Till Formathandboken

Bilagor som till exempel supplement, specialnummer, index och liknande som uppfyller gängse kriterier för periodika- och monografikatalogisering får egen post i Libris. Lägg fält 772  i posten för bilagan för att länka till huvudskrift/huvudpost. Lägg vid behov även en förtydligande text i delfält #i och använd då andraindikator 8. När ingen andraindikator anges är standardfrasen: Supplement till.
Se även fält 770

Bilaga/supplement till fortlöpande resurs

245 1 0 #a Apéritif cuisine : #b proffsens egen mattidning
772 0 8 #i 1-6 bilaga till #t Apéritif #x 0283-3387 #w 8260663   

 

245 1 0 #a Nordisk museologi 1993-2002 : #b register
772 0 8 #i Register till #t Nordisk museologi #x 1103-8152 #w 4112475               

 

245 1 0 #a Fågelatlas över Göteborg med kranskommuner / #c redaktör: Niklas Aronsson
772 0  8 #i Utgör nr 34 av #t Fåglar på Västkusten. Supplement #w 1184897                  

  

245 1 0 #a Swedish dental journal. #p Supplement
772 0   #t Swedish dental journal #x 0347-9994 #w 683643                  

 

Vid postimport: Ta bort delfält #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID, om sådan finns i LIBRIS.

Om det är en bilaga utan nära samband med tidskriften, till exempel en roman, gör man en länk enbart i den monografiska posten:

Ny post för bilagan
245 1 0 #a I skuggan av ett brott / #c Helena Henschen
772 0 8 #i Bilaga till 2006:4 av #t M magasin #x 1653-7971 #w 10164137
Tidskrift

Gör ingen länk i M magasin men lägg vid behov en sammanfattade anmärkning i fält 500.

Bilagan är en tryckning
245 1 3 #a En spricka i kristallen / #c Cecilia von Krusenstjerna
772 0 8 #i [Ny tr.], 2006 medföljer som bilaga till 2006:15 av #t Amelia #x 1400-6057 #w 4342448
Tidskrift

Lägg ingen länk i Amelia men gör vid behov en sammanfattade anmärkning i fält 500. 

Bilaga/supplement till monografisk resurs

245 1 0 #a 100 finska kartor i Krigsarkivet #h [Elektronisk resurs]
772 0 #t Stormvindar #d 2009 #z 9789188366856#w 11480986                  


För fler monografiexempel se Flerbandsverk - Bihang till monografier

För övningsböcker, facit och liknande,  se Skolböcker 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder