Katalogisering


770

Länkfält - Supplement/Specialnummer/Del Till Formathandboken

Använd fält 770 i post för huvudskrift, för att länka till särkatalogiserade bilagor som till exempel supplement, specialnummer, index och liknande. Lägg vid behov en förtydligande text i delfält # i och använd då andraindikator 8. När ingen andraindikator anges är standardfrasen: Har supplement.
Se även fält 772.

Fortlöpande resurs med bilaga/supplement

245 1 0 #a Apéritif : #b facktidskrift för restaurangbranschen med tonvikt på god mat- och dryckeskultur
770 0 8 #i 1998:1-1999:2 med bilaga #t Apéritif cuisine #w 2483744 

 

245 1 0 #a Nordisk museologi
770 0 8 #i Register #t Nordisk museologi 1993-2002 #w 9340070

 

245 1 0 #a Fåglar på Västkusten. #p Supplement
770 0 8 #i Nr 34 utgörs av #t Fågelatlas över Göteborg med kranskommuner #d 2009 #z 9789163336966 #w 11305281 

 

245 1 0 #a Swedish dental journal : #b scientific journal of the Swedish Dental Association = Svensk tandläkaretidskrift
770 0   #t Swedish dental journal. Supplement #x 0348-6672 #w 3684699 

 

Vid postimport: Ta bort delfält 770 #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID, om sådan finns i LIBRIS).

När bilaga eller register inte särkatalogiseras görs enbart en anmärkning i 500 eller 504 i huvudskriftens post.

Bilagor i form av romaner och liknande som saknar direkt samband med tidskriften får enbart en länk från bilageposten till tidskriftsposten, se fält 772.

Monografisk resurs med bilaga/supplement

245 1 0 #a Stormvindar : #b en bok om ödesåret 1809 / #c red.: Ingvar von Malmborg
770 0   #t 100 finska kartor i Krigsarkivet #d 2009 #z 9789197819701 #w 11480986 


För fler monografiexempel se Flerbandsverk - Bihang till monografier

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder