Katalogisering


767

Länkfält - Översättning Till Formathandboken

Se även fält 765.

Fortlöpande resurser

Används för att ange att en tidskrift har en översättning: 

022 0 #a 0345-7192 #2 f                                                   
245 1 0 #a Limspecialisten #b meddelanden från Casco
767 0 #a Leimspezialist #w 10152698

 

022 0 #t 0346-301X #2 f                                                  
222 0 #a Tetra pak #b (Svensk utg.)
245 1 0 #a Tetra pak #b AB Tetra Paks firmatidning
767 0 #t Tetra pak (American ed.) #x 0281-9627 #w 3617542

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder