Katalogisering


765

Länkfält - Original till översättning Till Formathandboken

Se även fält 767.

Fortlöpande resurser

Används för att ange att en tidskrift är en översättning:

022 0 #a 0281-9627 #2 f
222 0 #a Tetra pak #b (American ed.)
245 1 0 #a Tetra pak
765 0 #t Tetra pak (Svensk utg.) #x 0346-301X #w 3617542

 

245 1 0 #a Leimspezialist : #b Casco products bereich wood adhesives
765 0 #t Limspecialisten #x 0345-7192 #w 3679221

 


Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder