Katalogisering


711

Biuppslag - Konferensnamn Till Formathandboken

Se även Riktlinjer för auktoritetsarbete.

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Redovisa uppgift om "namnlös" kongress i fält 008 Konferenspublikation 1: Resursen härrör från konferens samt som anmärkning i fält 500.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder