Katalogisering


710

Biuppslag - Institutionsnamn Till Formathandboken

Allmänt

Se även Riktlinjer för auktoritetsarbete.

Analytiska biuppslag, se fält 700.
Exempel finns även i fält 240.

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport.

Institutioner som får biuppslag i fält 710 ska vara förankrade i den bibliografiska beskrivningen.

Gör biuppslag på:

 • utgivande institutioner (i delfält 260 #b, 245 #c eller 246 #b) utom för kommersiella bokförlag. Utgivande institutioner som lagt ordet "förlag" till sitt namn får biuppslag på själva institutionen, till exempel 710 #a Riksantikvarieämbetet för publikation utgiven av Riksantikvarieämbetets förlag.
 • institutioner som är författare eller redaktörer
 • institutioner som är festskriftsföremål

Gör inte biuppslag på:

 • kommersiella bokförlag
 • institutioner som är distributörer
 • institutioner som är översättare eller illustratörer
 • kommuner utan underordnad institution. Läs mer om namnform för kommuner 

Funktionskoder

 • pbl för institutioner som utgivare
 • oth för institution som har annan funktion än utgivare
 • hnr för institution som festskriftsföremål

Se även funktionskoder i Formathandboken.

Exempel på biuppslag på institution som inte är utgivare:

020 #a 9172430109
245 1 0 #a Allt om modelltåg : / redaktion: Modelljärnvägstekniska rådet
260 #a Stockholm : #b Allt om hobby
710 2 #a Allt om hobby #4 pbl
710 2 #a Modelljärnvägstekniska rådet #4 oth

 

020 #a 9177115813
245 1 0 #a 102 dalmatiner / #c översättning: ...
246 1 3 #a Disney's 102 dalmatiner
260 #a Malmö : #b Richter, #c 2001
710 2 #a Walt Disney Enterprises #4 oth

 

Både 710 och 610

Gör biuppslag i fält 710 för utgivande institution även i de fall publikationen behandlar institutionen, och får ämnesbiuppslag i fält 610: 

245 1 3 #a En krönika om koncernen Mälarenergi 1861-2003
260 #a Västerås : #b Mälarenergi
610 2 4 #a Mälarenergi
650 7 #a Energiföretag #x historia #z Sverige #2 sao
710 2 #a Mälarenergi #4 pbl

 

Författarbolag

Om en författargrupp eller reportagegrupp står namngiven i primärkällan, gör huvuduppslag på gruppens namn endast om verket tillhör en eller flera av kategorierna i KRS 21.1B2. a)-f) med tillägg g) konstnärsgrupper. I övriga fall, gör biuppslag på gruppens namn.

245 1 0 #a Fem steg till Kraków / #c Five Pieces
710 2 #a Five Pieces (reportagegrupp) #4 aut


Om det i primärkällan står angivet namnet på en författargrupp eller en reportagegrupp samt namngivna författare, följ "treregeln" och gör huvuduppslag på först nämnda person om högst tre (KRS 21.6B).  Om fler än tre, gör huvuduppslag på titel. I båda fallen, gör biuppslag på gruppens namn.

245 1 0 #a Förgreningar : #b dikter / #c Poesigruppen Kalejdoskop, Ingela Westerlund Svahn, Britta Stenberg, Eivor Hultdin, Britta Holmlund
700 1 #a Westerlund Svahn, Ingela #4 aut
710 2   #a Poesigruppen Kalejdoskop #4 aut

 

Tillägg till institutionsnamn

Enligt KRS 24:4B1: "Om namnet i sig inte ger intryck av att vara namn på en institution, tillägg en allmän beteckning (på svenska)". Exempel på ett sådant tillägg är tidskrift, projekt och ortnamn.

Ange tillägg till institutionsnamn i parentes efter namnet i delfält 710 #a eller #b:

020 #a 9189134451
245 1 0 #a Framkallat : #b fotografier för tidningen Impuls 1980-2001
260 #a Stockholm : #b Impuls, #c 2001
710 2 #a Impuls (tidskrift) #4 pbl

Antal biuppslag på nationalbibliografisk nivå

Om det finns tre utgivande institutioner i delfält 260 #b: gör biuppslag i fält 710 på:

 • den först nämnda institutionen om det finns en upphovsman  i delfält 245 #c
 • alla tre om det inte finns någon upphovsman i delfält 245 #c.

Om det finns två utgivande institutioner i delfält 260 #b: gör biuppslag i fält 710 på båda. 

Läs om Hur många förlag/utgivande institutioner redovisas på NB-nivå? i delfält 260 #b.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder