Katalogisering


250

Upplaga Till Formathandboken

Allmänt

Se även Nytryck och delupplagor.

Vid postimport: Kontrollera interpunktionen. Ändra inte förkortade upplageuppgifter: 250 #a 2nd ed.

Norska utgave (utg.). och danska udgave (udg.). betyder "upplaga" och opplag/oplag betyder "tryckning" eller "upplaga".

250 #a Upplageuppgift

Återge upplageuppgiften enligt KRS 1.2B1: "…sådan den förekommer på objektet". Upplageuppgiften kan utgöras av ett ord eller en fras, och föregås ofta, men inte alltid, av en siffra. Förkorta enligt anvisningarna i KRS B.9 Förkortningar.

Klamra inte upplageuppgift som tas ur löpande text från omslagets baksidestext, eftersom hela omslaget är godkänd källa.

250 #a 5. uppl.
250 #a 3. utg.
250 #a 1. kartonnageuppl.
250 #a Disputationsuppl.
250 #a Pocketutg.

Ange aldrig "1. tr." som upplageuppgift. (En sådan uppgift skulle kunna vara förvirrande när senare tryckningar kommer.)

[Ny utg.]

Ange [Ny utg.], [New ed.], [Nueva ed.], [Nuova ed.], [Nouvelle éd.] etc. för att signalera nyutgivning (kan vara tryckning/emission/upplaga) om inget annat framgår av själva publikationen. Uppgiften anges på huvudtitelns språk. Uppgiften anges även för icke-reviderade utgåvor med ny titel.

Klamra dock aldrig in [Ny utg.] i följande fall (gäller första gången publikationen ges ut på nytt sätt):

Fraser

Lägg inte till något kommatecken efter en eventuell siffra i en fras:

250 #a 2. utg. i Delfinserien
250 #a 1. pocketuppl. i detta utförande
250 #a 1. kart. uppl. i detta utförande
250 #a 3. uppl. (pocket)
250 #a 1. American ed.
250 #a 1. svenska uppl. [när uppgiften utgör upplageuppgift]
250 #a 1. rev. uppl. [används som fras (utan kommatecken före rev.) när det finns en tidigare upplaga med samma upplageuppgift, i detta fall 1. uppl.]
250 #a Norstedts pocketuppl.
250 #a Print-on-demandutg.
250 #a Specialutg. för Nordbanken
250 #a Svensk utg. [när uppgiften utgör upplageuppgift]

Reviderade utgåvor

Om texten i utgåvan är reviderad, lägg till den term för förändringen som används i publikationen. Termen ska föregås av kommatecken. (Jämför dock anvisningarna under Fraser)

Klamra inte termen för förändringen om uppgiften finns i de föreskrivna källorna för upplageuppgiften (KRS 2.0B2):

250 #a 2., rev. uppl.
250 #a 3., omarb. utg.
250 #a 3., utök. och uppdaterade uppl.
250 #a Ny, rev. utg.
250 #a 2., rev. tr.

Om texten i utgåvan är reviderad, men detta inte framgår av de föreskrivna källorna för upplageuppgiften (KRS 2.0B2) i publikationen, anger man [rev.] inom klammer. Ibland finns, exempelvis i förordet, en term för förändringen, till exempel uppdaterad eller utökad. Då använder man denna term inom klammer:

250 #a 2., [rev.] uppl.
250 #a [Ny, rev. utg.].
250 #a 3., [utök.] uppl.
250 #a 4., [uppdaterade] uppl.

Läs mer om reviderade utgåvor med ny titel i 240 - Reviderad utgåva

Val av upplageuppgift när det finns flera

Exempel på publikationer med mer än en uppgift som har med upplaga att göra:

 • På titelsidans baksida står "Bonnier pocket 1989" och på raden under "Andra utgåvan":
  250 #a 2. utg.
 • På titelsidans baksida står "2. utgåvan" och på omslaget "pocket":
  250 #a 2. utg.
 • På titelsidans baksida står "Andra upplagan" och på titelsidan, inbakat i undertiteln, står "i ny reviderad upplaga":
  250 #a 2., rev. uppl.

Upplageuppgift som syftar på tidigare utgivning utomlands / på annat språk

Bokens upplageuppgift kan ibland avse upplagor/utgåvor utgivna utomlands. Ange upplageuppgiften i fält 250 och komplettera med en anmärkning i fält 500

250 #a 3., bearb. utg.
500     #a Tidigare utgiven i Finland

 

Bokens upplageuppgift kan ibland syfta på originalet: till exempel "2. upplagan" avser att översättningen är gjord från 2. engelska uppl. Använd inte fält 250, utan citera "upplageuppgiften" i fält 500 och komplettera med en förklaring:

500     #a "Andra upplagan". Översättning från 2. engelska utgåvan

 

Titeländring

För icke-reviderade publikationer med ny titel klamrar man in [Ny utg.] i fält 250 när annan upplageuppgift saknas (med undantag för fallen som aldrig kan få [Ny utg.]).
Komplettera med 500-anmärkning (olika anmärkningar för facklitteratur och skönlitteratur i den bibliografiska posten och gör en auktoritetspost.

(Observera att reviderad utgåva med ny titel betraktas som ett nytt verk. Läs mer i fält 240.)

Exempel på facklitteratur:

020 #a 978-91-86433-21-5
240  1  0 #a Vinterfärden                                                
245  1  0 #a Uteliv på vintern : #b [utrustning, säkerhet och fjällkunskap för vinterturen] / #c Lars Fält
250 #a [Ny utg.]
500 #a Tidigare utgiven med titeln: Vinterfärden

Exempel på skönlitteratur:
020 #a 9789185625079
240  1  0 #a Other women. #l Svenska
245  1  0 #a Andra kvinnor / #c Kirsty Crawford ; översättning av Karin Andrae
250 #a [Ny utg.]
500 #a Första svenska upplaga 2006 med titeln: Den andra kvinnan. Första upplaga i denna version 2007

 
Se även Titeländring och upplagespecifik upphovsuppgift i de fall då sekundär upphovsman tillkommit/ändrats.

Faksimil

Ange faksimilets upplageuppgift, om sådan finns, i fält 250. Om upplageuppgift saknas behövs inget fält 250. Läs mer om faksimil i fält 500.

Olika antal delar i olika utgåvor

Om en publikation, som tidigare givits ut i flera volymer, ges ut i en volym anger man inte någon upplageuppgift i fält 250 (om det inte står någon upplageuppgift i publikationen). Samma sak gäller vid det motsatta förhållandet (först utgiven i en volym och senare i flera volymer). Notera istället historiken i en anmärkning i fält 500 till exempel:

500 #a Tidigare utgiven i 2 vol.                        

500     #a Första svenska upplaga 2002 i 1 vol. (d. 1-2). Första upplaga i denna version 2002

 

Felaktig upplageuppgift (annan än 1. uppl.)

Enligt KRS 1.0F1 kan [sic] användas för att markera att en upplageuppgift som står i publikationen är uppenbart felaktig. Man använder [sic] endast om det i två publikationer står samma upplageuppgift (annan än första upplagan/första utgåvan):

020 #a 9179901174
245 1 0 #a Juridik : #b personförsäkring / #c Lars Lewander
250 #a 17. uppl.
260 #a Stockholm : #b IFU utbildnings AB, #c cop. 1997

 

020 #a 9179901565
245 1 0 #a Juridik : #b personförsäkring / #c Lars Lewander
250 #a 17. uppl. [sic]
260 #a Stockholm : #b IFU utbildnings AB, #c cop. 2000

 

Om två klamrar "krockar" skriver man [sic] inne i den andra klammern:

250 #a 2. [tr. [sic]]                                                

"Falska" 1. uppl.

Det händer att en publikation falskeligen utger sig för att vara en första upplaga, trots att den tidigare har utgivits i samma land och på samma språk. Redovisa upplageuppgiften i delfält 250 #a men komplettera med en anmärkning i fält 500. Anvisningen gäller både fack- och skönlitteratur:

250 #a 1. uppl.
500 #a Originalupplaga + år alt. Första svenska upplaga + år  

 

Om texten är reviderad i den nya första upplagan men detta inte framgår i publikationens upplageuppgift, lägg uppgiften i anmärkning i fält 500:

020 #a 913920247X
245 1 0 #a Allmän köprätt : #b det köprättsliga systemet och marknadspraxis / #c Jan Ramberg, Johnny Herre
250 #a 1. uppl.
500 #a Omarbetad utgåva

 

 

Om publikationen har ny titel i denna upplaga kompletterar man upplageuppgiften i fält 250 med en anmärkning i fält 500:

250 #a 1. uppl.
500 #a Omarbetad utgåva. Tidigare utgiven med titeln: Xxxxx yyyy

 

Läs mer om Reviderad utgåva med ny titel i fält 240.

 

Om det framgår av upplageuppgiften i fält 250 att upplagan är reviderad behövs ingen 500-anmärkning:

020 #a 917714144X
245 1 0 #a Mat och kostbehandling för äldre
250 #a 1. rev. uppl.

 

Om en omarbetad, "falsk" 1. uppl. ges ut igen blir anmärkningarna i fält 500 enligt följande:

Omarbetad, "falsk" 1. uppl.:

020 #a 917882561X
245 1 0 #a Webbdesign DTR1210
250 #a 1. uppl.
260 #a Sundbyberg : #b Docendo, #c 2001
300 #a [4], viii, 405 s. : #b ill. (vissa i färg) ; #c 24 cm
500 #a Omarbetad utgåva

 

Samma omarbetade, "falska" 1. uppl. ges ut igen året därpå (med samma text):

020 #a 9178825849
245 1 0 #a Webbdesign DTR 1210
250 #a 1. uppl.
260 #a Sundbyberg : #b Docendo, #c 2002
300 #a [4], viii, 405 s. :#b ill. ; #c 24 cm
500 #a Originalupplaga 2000. Första upplaga i denna version 2001

 

Två förstautgåvor samma år

Om två förstautgåvor av en publikation (angivna som första upplaga eller utan upplageuppgift) utkommer samma år, utan att någon har reviderats och man inte kan avgöra vilken som kommit först, parallellänkas dessa i fält 775. Anmärkning i fält 500 behövs inte. Se även Nytryck och delupplagor.

Observera dock att:

 • bokklubbsutgåvor utgivna samma år som "originalutgåvan" betraktas som [Ny utg.] (om det inte går att lägga dem i samma post.
 • pocketutgåvor utgivna samma år som "originalutgåvan" betraktas som [Ny utg.], om det inte uttryckligen framgår att det rör sig om en parallellutgåva.

Katalogisering av påföljande tryckning när första tryckningen med samma ISBN saknas i LIBRIS 

Läs i fält 588 hur man katalogiserar påföljande tryckningar när året för första tryckningen är känt respektive okänt. 

250 #b Påföljande upplageuppgift/Upplagespecifik upphovsuppgift

Interpunktion

Interpunktion mellan delfälten i fält 250 är beroende av vilken typ av uppgift som läggs i delfält 250 #b. Påföljande upplageuppgift föregås av kommatecken och upphovsuppgift föregås av snedstreck (KRS 1.2A1):

250 #a 2., omarb. och utök. uppl., #b 7. tr.
250 #a 1. utg., #b 2. oppl.
250 #a 3. uppl. / #b [översättningen bearbetad av Jan-Erik Luft]

Påföljande upplageuppgift

Ange bestämning till upplageuppgiften i delfält 250 #b:

020 #a 9189678133
245 1 0 #a Regler om offentlig upphandling
250 #a [3. uppl.], #b uppdaterad fram till 15 november 2003
260 #a Stockholm : #b FAR förlag, #c 2003

 

Läs mer om årsboksliknande publikationer i fält 245

Upplagespecifik upphovsuppgift

Använd delfält 250 #b om sekundär upphovsman tillkommit eller ändrats. (Undantag från regeln: ny illustratör eller ny översättare i skönlitterär publikation, se delfält 245 #c.)
Huvuduppslaget måste vara detsamma som på den tidigare utgåvan.

Exempel: Ny redaktör

020 #a 9144015860
245 1 4 #a Det evigt kvinnliga : #b en historia om förändring
250 #a [Ny, omarb. utg.] / #b Ulla Wikander & Ulla Manns (red.)

 

Jämför tidigare utgåva:

020 #a 9155041175
245 1 4 #a Det evigt kvinnliga : #b en historia om förändring / #c red: Ulla Wikander ; Christina Carlsson Wetterberg ...


 

Exempel: Ny översättare i facklitteratur:

020 #a 9137122355
100 1 #a Chopra, Deepak
245 1 4 #a Perfekt hälsa : #b det helande sambandet mellan kropp och själ / #c Deepak Chopra
250 #a [Ny, rev. utg.] / #b översättning: Björn Linné och Kristina Larsén


Jämför tidigare utgåva:

020 #a 9119727518
100 1 #a Chopra, Deepak
245 1 4 #a Perfekt hälsa : #b det helande sambandet mellan kropp och själ / #c Deepak Chopra ; översättning: Björn Linné ; fackgranskning: Sven Wåhlin ; illustrationer: Stephen van Damne
250 #a [Ny utg.]

 

Ange upplagespecifik upphovsuppgift i delfält 250 #b endast en gång! Utkommer en ny utgåva med samma upphovsmän anger man upphovsuppgiften i delfält 245 #c på den nya utgåvan.

 

Titeländring och upplagespecifik upphovsuppgift

För icke-reviderad facklitteratur med ny titel och ny sekundär upphovsman används fält 250 #a och #b. Komplettera med 500-anmärkning i den bibliografiska posten och gör en auktoritetspost.

020 #a 978-91-7353-412-3
100 1 #a Machiavelli, Niccolò, #d 1469-1527
240 1 0 #a Istorie fiorentine. #l Svenska
245 1 4 #a Florentinsk historia / #c Niccolò Machiavelli
250 #a [Ny utg.] / #b översättning, inledning och kommentarer av Paul Enoksson
500 #a Tidigare utgiven med titeln: Niccolò Machiavelli's Florentinska historia


Läs mer om Titeländring och [Ny utg.]

Se även Upplagespecifik upphovsuppgift - primärt och sekundärt upphov

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder