Katalogisering


246

Varianttitel Till Formathandboken

Allmänt

Varianttitlar som står i objektet anges i fält 246.
Avkortade titlar från till exempel rygg eller omslag anges som varianttitlar i fält 246.

Om samma varianttitel finns på olika ställen i objektet följs prioritetsordningen i KRS 2.7B4: förtitel (andraindikator 5), omslagstitel, ryggtitel.

Alternativtitlar anges dock inte i fält 246:

245 1 0 #a Lyxpesten eller En vink från Harmagedon /#c Erling Nilsson

Läs om uniform titel för verk med alternativtitel.

Förstaindikator

Normalvärde: 1. Tidigare användes även förstaindikator 3 men numera används endast 1 för alla typer av varianttitlar.

Andraindikator

Ange passande kod. Om ingen kod passar läggs en förklarande text i delfält 246 #i.

Monografier

Del av huvudtitel

(andraindikator 0)

Genitivformen "Disney's" inleder huvudtiteln. Placera del av huvudtitel i fält 246:

245 1 0 #a Disney's 102 dalmatiner / #c översättning: ...
246 1 0 #a 102 dalmatiner

Se även Titelrubrik
 

Parallelltitel

(andraindikator 1)

Parallelltitelns undertitel tas normalt inte med i fält 246, bara om det är nödvändigt för att skilja titlar åt vid indexsökning.

245 1 0 #a Stora nordiska kriget förklarat : #b Karl XII och det ideologiska tilltalet = The Great Northern War explained : Charles XII and the ideological address / #c Peter Ericsson
246 1 1 #a The Great Northern War explained

 

Delfält n och p anges däremot alltid:

245 1 0 #a Halm som bränsle. #n D. 1, #p Tillgångar och skördetidpunkter = #b Straw as fuel. #n P. 1, #p Available resources and harvest times / #c Daniel Nilsson, Sven Bernesson
246 1 1 #a Straw as fuel. #n P. 1, #p Available resources and harvest times

 

Läs mer om parallelltitlar i fält 245 #b.

Omslagstitel

(andraindikator 4)

Huvudtitel

Ange avvikande huvudtitlar på omslag i fält 246. Klamra alltså inte in delar av huvudtiteln på omslaget som undertitel i 245

245 1 0 #a Sandvikens IF 75 år
246 1 4 #a Sandvikens IF 1918-1993
Övrig titelinformation

Ange väsentligt avvikande undertitel på omslaget i 246 men bara om bärande ord behöver göras sökbara i LIBRIS

245 1 0 #a Feministiskt självförsvar : #b en metodhandbok från Kvinnofronten
246 1 4 #a Feministiskt självförsvar : #b en handbok från Kvinnofronten & Artemis systrar

Anmärkningstext i delfält 246 #i

Används då passande andraindikator saknas. 

246 1   #i Titel på spikblad: #a Between humans and things : #b an interactionistic analysis of collecting

 

020 #a 9789174243086 #q inb.
020 #a 9789174243741 #q i låda
245 1 3 #a En doft av champagne
246 1 #i Titel på låda: #a Champagne
300 #a 399 s. : ‡b ill. ; ‡c 33 cm i låda 36 cm

 

Läs mer om publikationer i förpackningar i fält 020.

Se även Del av huvudtitel

Titel som titelrubrik
245 1 0 #a Nalle Puh hjälper till
246 1 #i Titelrubrik: #a Disney's Nalle Puh

 

245 1 0 #a Asterix på Korsika / #c text av René Goscinny ; teckningar av Albert Uderzo
246 1 #i Titelrubrik: #a Goscinny och Uderzo presenterar ett äventyr med Asterix


245 1 0 #a Bröderna Dalton på rymmen
246 1 #i Titelrubrik: #a Lucky Luke                                                    

 

Institution som titelrubrik

Anges i fält 500.

Disneyböcker

Fortlöpande resurser

Akronymer

(andraindikator 0)

Om titeln förekommer i primärkällan både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, väljs den fullständiga formen till huvudtitel enligt KRS 12.1B2. Akronymen eller den förkortade formen läggs som övrig titelinformation enligt KRS 12.1E1 i fält 246.

245 1 0 #a Statens kulturråds författningssamling : #b KRFS
246 1 0 #a KRFS

Parallelltitel

(andraindikator 1)

245 1 0 #a Bank of Canada review = #b Revue de la Banque du Canada
246 1 1 #a Revue de la Banque du Canada

Även med titel

(andraindikator 3)

Används när alla nummer har båda titlarna.

245 1 0 #a Stål-Kalle
246 1 3 #a Walt Disney's Stål-Kalle

Mindre variationer i huvudtiteln

(andraindikator 2) Delfält f är obligatoriskt.

Används huvudsakligen för tidskrifter och årsböcker för att beskriva mindre förändringar i huvudtiteln. För monografiserier räcker det att ange varianttiteln i fält 490, och den korrekta i fält 830, i seriedelen. Vid större förändringar (KRS 21.2C) görs en ny post.

245 1 0 #a Kalle Anka & C:o
246 1 2 #a Nya Kalle Anka & C:o #f 1992:29 - 52/53

Varierande undertitlar

(andraindikator blank)

Redovisa viktiga varierande undertitlar. Det kan vara förändringar gällande t.ex målgrupp, ämne, inriktning och utgivare/institution. Här behöver man inte ange tidsbegränsning i delfält f.

245 1 0 #a Angerman : #b organ för Ångermanlands hembygdsförbund
246 1   #a Angerman : #b Ångermanlands & Medelpads hembygdsförbunds tidning

Fortlöpande resurser med ISSN

ISSN Sverige använder fält 246 med andraindikator 0 för fortlöpande resurser med ISSN då titeln innehåller specialtecken och/eller siffror eller då en del av titeln utgörs av en akronym. Anledningen är att ISSN International Centre inte kan ta emot fält 740.
Specialtecken
245 1 0 #a Bild & bubbla
246 1 0 #a Bild och bubbla
Siffror
245 1 0 #a Ben 10
246 1 0 #a Ben tio
Akronymer
245 1 0 #a EAA-nytt
246 1 0 #a Experimental Aircraft Association-nytt

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder